ఆనపకాయ ముక్కల పులుసు

కావలసిన పదార్దాలు :ఆనపకాయ – సగం ముక్క (తొక్క తీసి పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేయాలి )వంకాయ –ఒకటి (దీనిని కూడా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి )బెండకాయ –ఒకటి (దీనిని కూడా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి )పచ్చిమిర్చి –ఒకటి (సన్నగా నిలువుగా తరగాలి )బెల్లం –నిమ్మకాయంత చింత పండు –నిమ్మకాయంత (నీటిలో నాన బెట్టి రంసంతీసి వుంచాలి )సెనగపిండి -రెండు స్పూన్స్ (కొంచెం నీటిలో కలిపి ఉండలు లేకుండా చూడాలి Read More …

Rasam

This is one of the easiest dish to make. Some times it is named as “charu”. Very easy to make and good for health. Clears the stomach of indigation, or constipation. All You need is Water, Tammerind ( Chintha Pandu), Turmeric(Pasupu), Salt, Asafatoida(Inguva/Hing), Sugar or Jaggery, And for tadka(popu) Chilli, Read More …