బేబీకార్న్ పులావ్

కావలసిన పదార్థాలు :బాస్మతి బియ్యం : ఒక కప్పు,బేబీకార్న్‌లు : పన్నెండుఉల్లిపాయ : ఒకటికొబ్బరి పాలు (పలచగా) : రెండు కప్పులుబిర్యానీ ఆకు : ఒకటిపసుపు : చిటికెడుదాల్చిన చెక్క : చిన్న ముక్కలవంగాలు : మూడుయాలక్కాయలు : రెండుఉప్పు : సరిపడానూనె లేదా నెయ్యి : మూడు టేబుల్ స్పూన్లుగుజ్జుకోసం :కొత్తిమీర కట్టలు : రెండువెల్లుల్లి (చిన్నవి) : ఐదుఅల్లం : చిన్న ముక్కకొబ్బరి తురుము : రెండు Read More …

Tomato Bhath

Ingrediants: Upma rawa-1 big cup Onions-2 Tomatoes-3 Red chilli powder-2 table spoons Masala powder-1 table spoon salt to taste Bengal gram dhal-1 table spoon Blak gram dhal-1 table spoon Oil-4 table spoons ghee-1 table spoon Curry and coriander leaves    Method: Roast rawa till it gets hot in low flame with Read More …

RAWA PONGAL

Ingredients:Upma rawa- 1 cupGreen gram dhal – 1/4 cupGreen chillies – 6Cumin seeds – 1 table spoonBlack pepper – 8Salt to tasteCurry and coriander leavesGhee-2 table spoonOil – 2 table spoonBengal gram dhal – 1 table spoonBlack gram dhal – 1 table spoonTurmeric- 1/2 tea spoonMethod:Roast rawa in a table Read More …

VERMI CELLI VEGITABLE PULAV

Ingredients :Vermi celli-2 cupsCashew nuts-8Green chillies-8Garam masala-1 table spoonBoiled Vegetables-1/2 cup(Carrot,beans,green peas,potato)Oil-4-5 table spoonsSalt to tasteGhee-1 table spoonOnions-2Turmeric-1/2 tea spoonMethod:Roast vermicelli in a table spoon of oil till they get warm.Boil all the vegetable in the cooker or cut them finely and you can steam and cook them in oil Read More …

PALAK POORI

Ingredients:Wheat flour-1 1/2 cupMaida-1/2 cupSalt to tasteOil-for deep frying Pala (spinach)-2 small bunchesCumin seeds powder-1 table spoonCoriander seeds powder-1/2 table spoonGreen chilies-8Method: Remove stalks of spinach wash it and team cook it in a vessel for 3-4 minutes allow to cool now run spinach,green chilies and salt in the pixie Read More …